Archive for the ‘Toán Học’ Category

Hòa Thượng THT dạy nội công tâm pháp

July 12, 2010

Bao giờ tâm hồn thư thái, bần đạo sẽ chỉ cách giải các bài tập khác. …Một trong những phương pháp học toán mà bần đạo cho là hay là bắt đầu hiểu những ý tưởng chung nhất đồng thời với việc thực hiện những tính toán cụ thể nhất, rồi mới học đến các chứng minh phức tạp…

Advertisements

Nguyen Trung Tuan

Lecture Notes in Mathematics, High School Olympiads

MOOCtalk

Let's teach the world

The Proof is in the Pudding

The proof of the pudding is in the eating.

Windows On Theory

A Research Blog