Hòa Thượng THT dạy nội công tâm pháp

Bao giờ tâm hồn thư thái, bần đạo sẽ chỉ cách giải các bài tập khác. …Một trong những phương pháp học toán mà bần đạo cho là hay là bắt đầu hiểu những ý tưởng chung nhất đồng thời với việc thực hiện những tính toán cụ thể nhất, rồi mới học đến các chứng minh phức tạp…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: